IT-tjänster

IT-miljön är kittet i många verksamheter

IT-tjänster

IT-miljön är kittet i många verksamheter

IT som tjänst

Tack vare datakommunikation, servrar, datorer, mobiler med mera kan vi arbeta effektivt, flexibelt och organiserat på ett sätt vi inte kunde förut. Men alla dessa delar av mjukvara och hårdvara kräver översyn och att man tar fram särskilda strukturer. Det kan handla om något så enkelt som vem som ansvarar för inköp när ni ska få en ny kollega. Eller hur ni ska agera om en server ligger nere. Likaså kan det handla om svårare frågor som vilken kommunikationslösning ni bör använda och hur ni kan säkra era känsliga IT-miljöer.

IT som partner

Vårt uppdrag som IT-partner är att se till att er verksamhet fungerar som den ska utifrån behoven ni har. Och eftersom alla verksamheter har sina unika behov är vi väldigt noga med att ta fram förslag på lösningar tillsammans med er.

När vi kommit fram till vad ni behöver få hjälp med och vad vi kan göra för att tillgodose behoven så börjar vårt samarbete. Från och med då kan ni se oss som er externa IT-avdelning. Vi integrerar vår kunskap i er verksamhet och ser alltid till att finnas tillgängliga för support eller andra frågor rörande IT-funktioner. Och redan från start ser vi till att skapa oss en grundlig bild av er verksamhet och hur den påverkas av er IT. Det ger oss möjligheten att föregå problem och ta fram förbättringslösningar.

IT som tjänst kan innebära en helhetslösning där vi tar hand om allt IT-relaterat. Men det kan likväl innebära att vi fyller en mindre, om än viktig, funktion i er verksamhet. En del kunder hjälper vi endast med inköp, andra med support. Gemensamt för våra kunder är att de saknar tid, kunskap eller bådadera för att få IT-maskineriet att fungera som det ska. Och det är därför vi finns.